Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2019 roku


1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

- książki  6 123 wol. książek   – 180 090,30 zł;
- zbiory multimedialne  1 048 wol.  – 27 792,52 zł;
- notacje muzyczne  111 wol.  – 3 303,92 zł;
- czasopisma i wydawnictwa zbiorowe  239 egz.  – 41 406,17 zł;
- zbiory specjalne 77 j. inw. – 4 191,23 zł.

 Ogółem zakup materiałów bibliotecznych w 2019 roku: 7 598 wol. o wartości 256 784,14 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 79 563,00 zł dotacja MKiDN,
 • 170 600,19 zł środki własne, w tym 6 000,00 zł – środki od radnych Miasta ZG,
 • 1 999,42 zł sponsorzy (spółdzielnia mieszkaniowa),
 • 4 621,53 zł za cegiełki SBP.

Wskaźnik zakupu książek za 2019 rok wynosi 4,46 (2018 – 4,08; 2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
Zakupiono ponadto dostęp do platformy Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 19 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Są to m.in. nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. W 2019 roku z bazy 28 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 200 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 400 kodów. Koszt WiMBP 2019 – 16 072,00 zł.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • książki 6 589 wol. o wartości 169 593,51 zł,
 • zbiory multimedialne 492 wol. o wartości 9 675,91 zł,
 • notacje muzyczne 25 wol. o wartości 321,01 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 610 egz. o wartości 13 475,71 zł,
 • zbiory specjalne 1 000 j. inw. o wartości 11 105,50 zł,
 • dokumenty życia społecznego 8 670 jedn.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 424 408 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 516 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 4 596 tytuły tj. 64 747 jedn. inw.),
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 24 885 jedn. inw.,
 • stan bazy notacji muzycznych 6 087 tytuły tj. 6 563 jedn. inw. notacji muzycznych,
 • dokumenty życia społecznego 42 960 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” 139 177 opisów bibliograficznych.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2019 roku o 2 281 publikacji z zasobów WiMBP (zbiory regionalne – wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 948 705 dokumentów, w tym 23 911 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2019 zarejestrowano 95 812 wyświetleń tych publikacji. Do ZBC wprowadzono m.in. skany Grünberger Wochenblatt oraz poprawki skanów Gazety Lubuskiej z lat 1950-2000.
W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie, wykonano 37 560 skanów i zrealizowano 1 679 zamówień od czytelników Biblioteki.
Pracownia digitalizacji, realizując plan pracy, w 2019 wykonała łącznie 44 034 skanów.
W 2019 roku przeprowadzono 2 skontra zbiorów w Filii nr 10 (likwidacja Filii) oraz w gmachu głównym: w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Dziale Zbiorów Specjalnych (obrazy, reprodukcje, księgozbiór podręczny, medale, exlibrisy). Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 7 587 wol. na kwotę 56 361,42 zł; z bazy komputerowej ubytkowano 6 035 wol.
Ilość zbiorów pozyskanych w 2019 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 078 wol. 181 607,60 6 634 wol. 168 076,21 12 712 wol. 349 683,81
Czasopisma i wyd. zbiorowe 780 egz. 36 538,86 69 egz. 18 343,02 849 egz. 54 881,88
Wydawnictwa multimedialne 649 egz. 17 656,36 891 egz. 19 812,07 1 540 egz. 37 468,43
Zbiory specjalne  1 077 j. inw.  15 296,73   -  - 1077 j. inw.  15 296,73 
Notacje muzyczne  101 wol.  2 733,02  35 wol.  891,91  136 wol.  3 624,93 
Razem:  8 685  253 832,57  7629  207 123,21  16 314  460 955,78 
             
Bazy Legimi   -   -   -   -   28 000  16 072,00 
Dokumenty życia społecznego  8 670 jedn.   -   -   -   8 670 jedn.   -

2/ Udostępnianie zbiorów
W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do zbiorów oferują także wszystkie filie miejskie oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 13 556 10 971 24 527
Liczba odwiedzin 130 253 122 297 252 550
Wypożyczenia na zewnątrz 153 064* 206 819* 359 883*
Wypożyczenia na miejscu 42 187 23 284 65 471
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 20 308 14 578 34 886
Ilość udzielonych informacji 88 033 33 342 121 375
Ilość korzystających z czytelni internetowych 8 218 2 410 10 628

*w tym 11 632 książek w ramach usługi Legimi
W ramach Legimi oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.
Ponadto zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 310 obiektów (4 wystawy – 187 obiektów; 4 kwerendy – 123 obiektów), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego, Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, Galerii Dawid Radziszewski, Żarskim Domu Kultury oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book’ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa oraz platforma Legimi.
3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz wszystkie agendy udostępniania zbiorów udzielają informacji bibliotecznych i faktograficznych. Realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. W dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1986-2019 (w wyborze także publikacje z lat 1945-1985) wprowadzono 1 688 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2019 r.: 139 865 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz wydania „Gazety Wyborczej”: dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Przegląd 2019 – 42 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 619 opisów; Gazeta Wyborcza 2019 – 133 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 99 opisów.
4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:

 1. 30 wyjazdów do bibliotek terenowych, z czego 14 połączono z instruktażem ogólnym: seminaria powiatowe, wizyty w zmodernizowanych lubuskich bibliotekach w ramach wymiany bibliotekarzy, wizyty w bibliotekach uczestniczących w 6. edycji projektu „O finansach w bibliotece”, wizytacje w bibliotekach w Lubsku i Babimoście, MBP w Iłowej modernizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wizytacje w filiach bibliotecznych, spotkanie związane z przejściem na emeryturę oraz jubileuszami bibliotek w: Sulechowie, Kargowej, Zaborze, Małomicach i Brodach, wizyty związane z otwarciem nowej siedziby BPMiG w Krośnie Odrzańskim oraz po modernizacji MBP w Iłowej, wyjazd w ramach Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy do Wymiarek, wizytacja w MBP w Żarach, CKiB w Szczańcu. Przedstawiciele WiMBP wzięli udział m.in. w Konferencji #biblioteka w Bieniowie, seminarium „Biblioteka Nowa” w Starym Sączu, V edycji festiwalu literackiego Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, 2 wizytach w Zaborze związanych z konferencją „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019", w wizycie studyjnej w Nitrze w ramach zadania: Wymiana kulturalna bibliotekarzy, w spotkaniu autorskim z Hanną Kowalewską w Sulechowie w ramach DKK, Forum Kamishibai w Sulęcinie.
 2. 32 pisma, w tym m.in.: opinie odnośnie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych (MBP w Żaganiu, BPMiG w Lubsku), w związku z zamiarem łączenia: BPMiG w Lubsku oraz Lubskiego Domu Kultury, Centrum Kultury w Iłowej i MBP w Iłowej, BP oraz GOK w Babimoście, listy gratulacyjne, pisma o odznaczenia, nagrody, dyplomy i wyróżnienia bibliotekarzy z południowej części województwa lubuskiego, podziękowania, pisma z prośbą o przeprowadzenie szkoleń oraz listy z podziękowaniami za przeprowadzone szkolenia,
 3. Koordynacja projektu „O finansach... w bibliotece” 6. edycja realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W roku 2019 w projekcie uczestniczyło 6 bibliotek: WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu, Gminne Centrum Kultury w Kargowej Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty, Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach. Na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 7 260 złotych,
 4. Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie doboru literatury na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych. Uzgadniano telefonicznie dostępne tytuły, przygotowywano zestawy książek do odbioru,
 5. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycję rozdziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 51. bibliotek na rok 2019. Biblioteka Narodowa zaakceptowała w/w podziały kwot. Biblioteki terenowe zostały poinformowane o wysokości dotacji na 2019 rok, w miarę potrzeby przygotowane wnioski sprawdzono pod względem merytorycznym, weryfikowano nieścisłości, wyjaśniono kwestie wątpliwe. WiMBP jest koordynatorem przedsięwzięcia,
 6. Aktualizacja elektronicznych baz: Biblioteki terenowe, Kadra, Filie i punkty biblioteczne.

Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (3 kwietnia). W spotkaniu uczestniczyło 46 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Nowelizacja prawa autorskiego (dr Artur Ogurek); Dyskusyjne Kluby Książki (Justyna Hak); Prezentacja MEDIATEKI w Krośnie Odrzańskim (Agnieszka Langner–Kosmaty, Dyrektor BPMiG w Krosnie Odrzańskim); Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej WIEDZA I MAGIA ( Alicja Moneta, p.o. Kierownika MBP w Iłowej); Strategia współpracy zewnętrznej bibliotek na podstawie Biblioteki w Świebodzinie (Edyta Zakrzewska, BP w Świebodzinie); Biblioteki lubuskie w liczbach podsumowanie 2018 r. (M. Domagała).
 2. Seminaria powiatowe w Nowej Soli (23 października), Żaganiu (22 października), Świebodzinie (30 października), Krośnie Odrzańskim (8 listopada). Omówiono następujące tematy:>
  • Strategie pracy z trudnym klientem (Agnieszka Sobiak);
  • Digitalizacja zasobów regionalnych - oferta dla lubuskich bibliotek (dr Przemysław Bartkowiak);
  • Prezentacja działań nowosolskiej Książnicy na rzecz propagowania wiedzy, edukacji i kultury (Elżbieta Gonet);
  • Bibliografia Ziemi Lubuskiej jako narzędzie pracy bibliotekarza (dr Przemysław Bartkowiak);
  • Trening pamięci. Akademia Umysłu. Senior Edu (Urszula Sitarz);
  • Biblioteczne rewolucje w województwie lubuskim – przestrzeń, zbiory i usługi w erze kultury eventu (dr Dawid Kotlarek);
  • Biblioteka Publiczna w Świebodzinie jako przestrzeń społecznej aktywności (Edyta Zakrzewska);
  • Krośnieńska Mediateka – krótka historia powstania, prezentacja obiektu i nowych możliwości (Agnieszka Langner-Kosmaty).
  Łącznie w seminariach wzięło udział 116 bibliotekarzy z siedmiu powiatów.
 3. Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy:
  • Wirtualna rzeczywistość w bibliotece; prowadzący: Karol Baranowski (29 maja, 20 osób );
  • Najnowsza literatura dla młodzieży wobec wyzwań współczesności – co mówi o nastolatkach?, Komiks w bibliotece – jak wykorzystać komiks do promowania biblioteki? w ramach projektu Latająca Biblioteka Pomysłów; prowadzący: Anna Czernow, dr Michał Traczyk (10 października, 58 osób);
  • Elektroniczny system biblioteczny MAK+; prowadzący: Paweł Suszczewicz (12-13 grudnia, 13 osób);
  • wizyty studyjne w bibliotekach w Rumi i Starym Sączu w ramach seminarium „Biblioteka Nowa”; udział wzięli bibliotekarze z MBP w Żaganiu, GBP w Dzietrzychowicach, GBP w Zaborze, WiMBP w Zielonej Górze (12-13 września);
  • wyjazd kadry WiMBP na Forum Kamishibai – nauka, zabawa, bliskość, Sulęcin, 26 października.
 4. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne i studenckie odbyło 15 osób, przeszkolenia – 8 osób.

Badania i analizy:

 1. Zestawienia z danymi liczbowymi dotyczącymi działalności bibliotek terenowych. Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2018 r.
 2. Wersja elektroniczna informatora statystycznego Biblioteki publiczne województwa lubuskiego.
 3. Analizy opisowe z działalności bibliotek publicznych.
 4. Szczegółowa analiza sieci bibliotek publicznych województwa za 2018 r. według wytycznych MKiDN.
 5. Informacja za rok 2018 o realizacji Kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego.
 6. Koordynacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wypełniono elektroniczny formularz dot. funkcjonowania WiMBP, nadzorowano poprawność wypełniania formularzy przez biblioteki południowej części województwa lubuskiego.
 7. Prace związane z tworzeniem publikacji „Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna”. Przeprowadzono kwerendy bibliograficzne, zgromadzono dokumentację ikonograficzną, przeprowadzono ankietę dotyczącą innowacyjnych działań w bibliotekach, opracowano tekst, prowadzono prace redakcyjne.
 8. Badania metodą analizy zawartości prasy nt. bibliotek województwa zielonogórskiego na łamach „Gazety Nowej”. Przejrzano 783 numery „Gazety Nowej” (tygodnik, dziennik), przygotowano do publikacji artykuł.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2019 w Bibliotece przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Podjęto starania, których celem było pozyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację serwerowni, a także modernizację oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz bibliotecznego. Opracowano optymalną konfigurację serwera wraz z oprogramowaniem systemowym, a także podjęto starania w celu uzyskania odpowiednich ofert rynkowych na zakup lub leasing sprzętu.
Przeprowadzono modernizację i unowocześnienie głównego serwisu internetowego biblioteki, głównie w zakresie funkcjonalności oprogramowania systemowego joomla. Przeprowadzono jego aktualizację oraz rozbudowę o kilka dodatkowych modułów i funkcjonalności. Dokonane zmiany dotyczyły wewnętrznych modułów oprogramowania systemowego i mają wpływ na zakres ofertowanych funkcjonalności oraz na stabilność, szybkość i bezpieczeństwo pracy.
Prowadzono prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Realizowano również kolejne prace na merytorycznymi podstawami realizacji kolejnych projektów:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego”,
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID”,
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską”.

Prowadzono nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej”, które były wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni.
Bardzo ważnym zadaniem były prace związane z przygotowaniem do wdrożenia multiwyszukiwarki INTEGRO. Biblioteka nieustannie zwiększa jakość oraz funkcjonalność świadczonych czytelnikom usług, w związku z czym zakup i wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO, która daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania treści i składni słów w zapytaniach jest niezwykle istotny. Multiwyszukiwarka posiada nowy responsywny interfejs graficzny, czyli taki, który automatyczne dopasowuje swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest uruchamiany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer) i jednocześnie zachowa pełną funkcjonalność. Interfejs multiwyszukiwarki spełnia także wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA. Równolegle z przygotowaniami do wdrożenia multiwyszukiwarki prowadzone były prace przygotowawcze i negocjacje dotyczące zakupu systemów umożliwiających integrację z bazami danych Biblioteki Narodowej, a także zakupu specjalistycznego oprogramowania systemowego oraz dodatkowych protokołów wymiany danych (m.in. z systemem „OMNIS”).
Przeprowadzono prace przygotowawcze do uruchomienia procedury zwiększenia liczby „agentów” (licencji) oprogramowania WebSpeed, co znacząco wpłynie na poprawę jakości i szybkości korzystania z zasobów online WiMBP przez jej czytelników. W roku 2019 zakupiono również, wdrożono oraz udostępniono pracownikom i czytelnikom biblioteki dodatkowe licencje modułu bibliografia.
Kontynuowano pracę nad opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych WiMBP, m.in. w zakresie dokumentów oraz niezbędnych szkoleń pracowników WiMBP.
Prowadzono prace związane z dalszym rozwijaniem e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” zrealizowanego w 2013: koordynacja wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, nadzór i rozwój usług sieciowych związanych z przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Aktualizowano oprogramowanie systemowe oraz bazodanowe związane z serwisami informacyjnymi pracującymi w ramach stron www biblioteki. Prace obejmowały wykonanie kopii bezpieczeństwa tego oprogramowania, a także instalację nowej, aktualnej wersji oprogramowania bazodanowego oraz systemu CMS joomla.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań realizowanych przez CPDB.
Zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). Ważniejsze zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2019 objęły:
1. CPDB:
a. komputery dla pracowników.
b. zestawy tonerów do drukarki HP LJ CM2320.
c. konserwacja klimatyzacji w części biurowej i serwerowni.
d. karty pamięci SD XC 64 GB do kamery,
e. czytniki kart pamięci
f. laptop do szkoleń i na sytuacje awaryjne (z MS Office),
g. projektor.
i. licencje MS Server.
2. Filie miejskie:
a. zestawy komputerowe
3. Gmach główny:
a. zestawy komputerowe
b. licencje MS Office.
Wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:
1) nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
2) kopie zapasowe danych na serwerach,
3) obsługa stron www:
a. www.wimbp.zgora.pl,
b. OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
c. antykwariat.wimbp.zgora.pl,
d. goramediow.pl,
e. news365.pl,
f. prolibris.net.pl,
g. bip.wimbp.zgora.pl,
h. bibliotekarzlubuski.pl,
i. dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
j. szklanapulapka.zgora.pl,
4) przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5) bieżące naprawy sprzętu i reinstalacja oprogramowania,
6) pomoc informatyczna przy przygotowaniu i prowadzeniu imprez,
7) transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
8) edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
9) przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
10) instalacja i konfiguracja oprogramowania,
11) szkolenia dla bibliotekarzy,
12) wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
13) obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
14) pomoc informatyczna dla czytelników (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
15) pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji (skanowanie, kserowanie, nagrywanie płyt),
16) archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
17) obsługa informatyczna filii,
18) zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
19) koordynacja działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług.
Kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb prowadzono obsługę informatyczną zadań biblioteki np. skontrów. Prace polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów. Prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych i Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe (m.in. Filia nr 5 Norwid „Biblioteka nowych możliwości” – spotkania dla seniorów, mediateka Góra Mediów – Obiady Czwwwartkowe, „Senior na czasie” – F7 mediateka Szklana Pułapka). Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego, do samodzielnej jego obsługi (szukanie książek, zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie). W mediatece Góra Mediów zorganizowano spotkanie z pracownikami Komendy Policji w Zielonej Górze ph. „Nie daj się oszukać”, podczas którego prezentowane były sposoby na uniknięcie wyłudzania pieniędzy przez nieznajomych. Pracownicy Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży i mediateki Szklana Pułapka podjęli współpracę z Domem Samotnej Matki w Zielonej Górze – dbają o biblioteczkę Domu, spotykają się z jego najmłodszymi mieszkańcami na wspólnym czytaniu.
Część wystaw w minigaleriach Biblioteki to oferta skierowana do osób starszych, emerytów, głównie z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W F11, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i w mediatece Góra Mediów odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2018/2019, we współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym, które przybliżały dzieciom literaturę piękną oraz warsztaty z programowania robotów, które promowały nowe technologie.
W mediatece Szklana Pułapka odbywały się spotkania dla osób starszych i ich rodzin, dotkniętych chorobami wieku starszego np. chorobą Alzheimera ph. „Wsparcie dla seniora” oraz przedstawienie Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia” – „W życiu nigdy nic nie wiadomo”
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2019 r. zielonogórskie filie nr 3, 4 i 5 oraz Gmach Główny zrealizowały 74 wizyty domowe wypożyczając 528 poz.(książki i audiobooki). Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 4 prowadził, na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego, zajęcia i animacje z Bajkoterapii, a na oddziałach radioterapii prowadził głośne czytanie dla dorosłych ph.: „Czytanie 6 min. Dziennie przedłuża życie o 2 lata”. Kontynuowano również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają ulotki pozostawione we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii nr 4 osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalający odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Czytelnikom z dysfunkcją wzroku udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki. Współpracujemy z Fundacją Szansa dla Niewidomych, która cyklicznie odwiedza mediatekę Góra Mediów – oglądanie filmów, słuchanie audiobooków i płyt winylowych. W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w latach kolejnych jest z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby czytelnicze i kulturalne.
Słuchacze Zielonogórskiego UTW licznie uczestniczą w wydarzeniach w Bibliotece: spotkaniach autorskich, wystawach, projekcjach filmowych, spektaklach, koncertach oraz w zielonogórskiej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji.
Biblioteka Obcojęzyczna
Osoby starsze korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji z języka angielskiego. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach z j. angielskiego prowadzonych podczas wakacji. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze Ukraińskim i Dniu Amerykańskim. Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy. Uruchomiliśmy grupowe konwersacje w języku polskim dla cudzoziemców oraz indywidualne konsultacje i konwersacje w języku polskim. Zakupiliśmy kolejne książki do nauki języka polskiego jako obcego oraz książki w języku rosyjskim i ukraińskim.
7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. Prowadzimy także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book’ów.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych. Wydawane są kody dostępu do bazy Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu.
W sumie w Bibliotece udzielono 121 488 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 503 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 119 872; w Dziale Zbiorów Specjalnych 113. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece” realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2019 roku 28 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2019 roku oprowadzono po Bibliotece 138 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 86 w gmachu głównym oraz 52 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: zrealizowano 439 zamówień : dla indywidualnych czytelników – 302 poz. ( w tym: książki 177, kopie art. i fragmentów publikacji 125); dla bibliotek – 137 poz. (w tym: książki – 117, kopie art. i fragmentów publikacji – 9; dokumenty elektroniczne – 11).
Poprzez prowadzenie profili Facebook i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury. By ułatwić czytelnikom dostęp do oferty Biblioteki, jesteśmy obecni na targach – m.in. Targach Edukacyjnych „Absolwent”, czy Targach „Baby boom”.
W roku 2019 kontynuowaliśmy projekt „Norwid Movie”. Raz w tygodniu, w rozgłośni Radia Index pracownik Biblioteki przedstawia i promuje bieżącą i nadchodzącą działalność Biblioteki. Podczas cyklicznych rozmów pracownicy odwiedzili rozgłośnię 39 razy. Szereg wydarzeń i znaczących informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz prowadzonych w Bibliotece inwestycji i rremontów jest przekazywana mediom lokalnym i regionalnym (TVP3 Gorzów, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio Plus, Radio RMF MAX i innym.
8/ Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:

 1. Poza cenzurą katalog malarstwa Krzysztofa Grzondziela, 24 s.,
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 10, 232 s.,
 3. Justyna Koronkiewicz, Naturalna kolej rzeczy, Zielona Góra 2019, 116 s.,
 4. Katalog 5. Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CZYŻEWSKA-FIJEWSKI Zielona Góra 2019, 128 s.,
 5. Katalog XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny 2019 Teatr,
 6. Halina Jerulank, Dotykam cię tylko myślami, 102 s.,
 7. Andrzej Buck, Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku, 262 s. [książka współwydana jako tom 3 Serii Historycznej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP w Warszawie],
 8. W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, 254 s., [książka współwydana z Wydawnictwem Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.,
 9. Anna Tokarska, Wiersze pod red. Andrzeja Bucka (wyd. II poprawione), 102 s.

Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris” nr 1-2(66-67 )2019, 144 s. [250 egz.];
 2. „Pro Libris” nr 3-4(68-69)2019, 170 s. [300 egz.];
 3. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1 (47) 2019, 98 s.[200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski” nr 2 (48) 2019 [200 egz.].

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski” 1-2(47-48)2019;
 2. „Pro Libris” nr 1-2(66-67)2019.


czytaj dalej

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.