Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60.000 EURO
NA DOSTAWĘ PRASY DLA WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 24.11.2006 r. dokonała oceny ofert na dostawę prasy realizowaną w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. (I, II, III, IV kwartał 2007 r.).

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy:

1. "RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a, 65-034 Zielona Góra.
2. "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B.

Obie oferty były ważne i spełniały wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W toku badania ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, iż oferta nr 2 złożona przez "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B nie zawierała wyceny pozycji nr 66 wykazu czasopism przewidzianych do prenumeraty o tytule "Las Polski".
W związku z informacją otrzymaną od "KOLPORTER" S.A. o niedostępności czasopisma "Las Polski" w sprzedaży kolportażowej (czasopismo dostępne tylko i wyłącznie u Wydawcy - informacja potwierdzona telefonicznie przez Oficynę Wydawniczą OiKOS) Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyłączeniu tego tytułu z wykazu czasopism zawartego w "Formularzu Cenowym" złożonych ofert. Decyzję podjęto w obecności przedstawicieli oferentów na otwarciu ofert.
Wobec powyższego Komisja Przetargowa zmniejszyła ogólną wartość oferty nr 1, złożonej przez "RUCH" S.A., o kwotę 108 zł brutto i do porównania ofert przyjęła wartość brutto w wysokości 36.710,97 zł.
W toku dalszego badania ofert pod względem rachunkowym w obliczeniu ceny w ofercie nr 1, złożonej przez "RUCH" S.A., stwierdzono, że w pozycji nr 136 wykazu obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i ilości egzemplarzy (cena jednostkowa 80 zł, ilość egzemplarzy 2, wartość prenumeraty powinno być 160 zł a było 80 zł). Ponadto stwierdzono pomyłkę rachunkową przy zsumowaniu wartości całej oferty. Zgodnie z art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa poprawiła omyłkę rachunkową, przyjmując jako ostateczną wartość oferty kwotę 37.359,01 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B. Jej wartość wynosiła 36.425,18 zł i nie przewyższała kwoty, którą Biblioteka przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym umowa na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zostanie podpisana z Tą firmą w dniu 4 grudnia 2006 r.

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena [zł]
1"RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a, 65-034 Zielona Góra37.359,01
2"KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6Oddział Lubuski65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B36.425,18Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyLiczba pkt w kryterium cena - wartość brutto realizacji zamówieniaRazem
1"RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a, 65-034 Zielona Góra97,597,5
2"KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B100100

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.