Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZˇDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze,
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania określonego wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV grupą 302 zgodnie z poniższym zestawieniem:

I część zamówienia - komputery PC

A. Multimedialne zestawy komputerowe w konfiguracji
Jednostka centralna
P.Intel P4(775) 541 3.20 GHz 800 1 MB Box
Wentylator PC
Went.CPU Pentagram FZ QVC-100Cu+
Płyta główna
MB Asus P5LD2-VM ATX i945G DualDDR2-667 +VGA +SATA II
Pamięć
2 x DDR2 512 MB 533 Kingston CL4
Obudowa
Midi Tower ATX, zasilacz minimum 350W Spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced Chassis Wyjścia z przodu: min. 2 x USB, wyjście na słuchawki
Karta graficzna
zintegrowana
Dysk twardy
Seagate 120 GB S300 7200.9 8 MB NCQ R
DVD-ROM
DVD RAM LG GSA-H20LRRE BOX czarna LightScribe
Karta sieciowa
zintegrowana
System operacyjny
MS OEM Windows XP Professional PL SP2
Dodatki
FDD ALPS 1.44 MB/3.5" czarny
Klawiatura
Logitech Internet 350 Black PS/2
Mysz
Logitech Optical Wheel black PS/2
Monitor
Belinea LCD 17’’ 1735 v.D
Planowana ilość do zakupu - 21 zestawów

B. Zestaw komputerowy do obsługi Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej Jednostka centralna
P.Intel P4(775) 930 3.0 x 2 GHz 800 2 x 2 MB
Wentylator PC
Went.CPU Pentagram FZ QVC-100Cu+
Płyta główna
MB Asus P5LD2-VM ATX i945G DualDDR2-667 +VGA +SATA II PCI Ex + LAN 1GB
Pamięć
2 x DDR2 1024 MB 533 Kingston CL4
Obudowa
Midi Tower ATX, zasilacz minimum 350W Spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced Chassis Wyjścia z przodu: min. 2 x USB, wyjście na słuchawki
Karta graficzna
Sapphire Radeon X1300 512DDR2 PCI-E TV/DVI
Dysk twardy
2x Seagate 250 GB S300 7200.9 16 MB NCQ Barracuda
DVD-ROM
DVD RAM LG GSA-H20LRRE BOX czarna LightScribe
Karta sieciowa
zintegrowana
System operacyjny
MS OEM Windows XP Professional PL SP2
Dodatki
FDD ALPS 1.44 MB/3.5" czarny
Mysz
Logitech Optical Wheel black PS/2
Klawiatura
Logitech Internet 350 Black PS/2
Monitor
LG Flatron F900P
Planowana ilość do zakupu - 1 zestaw

II część zamówienia - urządzenia peryferyjne
A. Czytnik kodów kreskowych
SKK HHP 3800 + stojak - 4 szt.
B. Drukarka igłowa
OKI ML 3320 ELITE 10" 9i - 1 szt.
C. Drukarka laserowa
HP LaserJet 1320n - 4 szt.

III oprogramowanie antywirusowe

A. SYMANTEC ANTIVIRUS ENTERPRISE EDITION SECURITY SUITE V2 PROMO ML LIC + GOLD MAINT 1YR EDU BAND A -- 60 licencji


1. Dostawa sprzętu powinna być zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2006 r.

2. Oferta zawierać powinna:
* Kopię zgłoszenia działalności uprawniającego do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej).
* Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
* Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty” (Rozdział nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
* Podpisane Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (druk załącznika nr 1 do Rozdziału nr 2 „Formularza Oferty).
* Podpisane Oświadczenie o osobach biorących udział w postępowaniu po stronie oferenta (druk załącznika nr 2 do Rozdziału nr 2 „Formularza Oferty”).
* Wypełniony i podpisany „Formularz Cenowy” (Rozdział nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”).
* Wypełniony i podpisany projekt umowy (Rozdział nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia określone w „Opisie Przedmiotów Zamówienia” (Rozdział nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

4. Zaklejona koperta, oznaczona napisem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego” powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 25 sierpnia 2006 r. do godz. 10.00.

5. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godz. 10.15.

6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

7. Wadium: nie dotyczy postępowania.

8. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części realizując zakupy u Oferentów proponujących najniższą cenę w poszczególnych częściach zamówienia.

11. W przypadku różnicy wartości najniższej oferty w stosunku do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania, Zamawiający dokona zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupu zestawów komputerowych określonej w części I zamówienia - poz. A. „Formularza Cenowego”.

12. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Rozdziale nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

13. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: w sprawach procedury przetargowej - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - Bogusław Adamczewski tel. (0-68) 45-32-622 lub 0-607-113-683, fax - (0-68) 45-32-603, w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia (konfiguracja sprzętu komputerowego) - administrator sieci komputerowej - Piotr Ziembicki tel. (0-68) 45-32-612 lub 0-601-94-29-64 .

14. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno-Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 8.00 - 14.00.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.